Välkommen på ett 20-årsjubileum!

Lördagen den 28 maj arrangerar SKF – Sveriges kockars förening för 20:e året strömmingens dag.

Arrangemanget går av stapeln mellan 11.00 0ch 15.00 på rådhustorget i Gävle.

  • Ett antal restauratörer erbjuder olika smakportioner av strömming.
  • Tävling i strömmingsrensning.
  • Jubileumsöverraskningar.
  • Slow Food Gästrikland medverkar

Varmt välkomna!