• Ordförande: Gertrud Edström
  • Vice ordförande: Sören Strand
  • Kassör: Lars Flintberg
  • Sekreterare: Hans Berggren
  • Styrelseledamöter: Annika Hellström, Anne-May Ström, Rose-Marie Strand, Lena Öhrvall                
  • Revisorer: Kjell Wallin, Lars-Ove Flodberg
  • Valberedning: Ulf Delén, Åsa Hemborg