Får jag presentera Slow Food för dig?

Slow Food (engelska för ”långsam mat”) är en internationell rörelse som uppstått som motkraft till snabbmatsfenomenet. Slow Food grundades av Carlo Petrini i Italien 1986 och har idag cirka 100 000 medlemmar i 150 länder. Föreningen har sitt säte i den italienska staden Bra. Slow Food grundar sig på regionalt producerade råvaror tillredda med traditionella metoder.

Ledorden för Slow Food är idag: Gott – Rent – Rättvist

Slow Foods filosofi

Vi tror att alla har en grundläggande rättighet att njuta och konsekvent ett ansvar att skydda arvet av den mat, tradition och kultur som gör njutande möjligt. Vår rörelse är grundad på begreppet eko-gastronomi – ett tillkännagivande att det är en stark koppling mellan vad som finns på tallriken och hur vår planet mår.

Slow Food är God, Ren och Rättvis mat. Vi tror att maten vi äter ska smaka gott; att den ska produceras på ett rent sätt så att inte miljön blir störd, så att djuren mår bra och så att vår hälsa ska vara god; samt att den som producerar mat ska få en rättvis kompensation för sitt arbete.

Arken

Slow Food-rörelsen skapade 1996 The Ark of Taste, en Noaks ark för smaker. Syftet var att samla och bevara smaker som riskerar att försvinna. Där finns glömda och vissa akut utrotningshotade smaker, arter, djurslag, hantverk och andra matminnen. I Smakernas Ark finns bl a mullbär från Pamir i Tadjikistan, Siwa-dadlar från Egypten och Artisan Somerset Cheddar från Storbritannien. I Sverige finns sju smaker bevarade bl a Souvas reninnanlår från Sapmi, Upplandskubb från Uppland och Kullings kalvdans från Västergötland, Bruna bönor från Öland och Källarlagrad getost från Jämtland.

Terra Madre

Slow Food har skapat det globala nätverket Terra Madre (moder jord) för att aktivera sina medlemmar. Terra Madre är ett viktigt verktyg för Slow Foods strävan att modernisera helhetssynen på matkulturen och skapa förändring. Nätverket samlar alla som arbetar direkt eller indirekt med småskalig matproduktion såsom bönder, fiskare, mathantverkare, kockar och forskare. Vartannat år samlas över 5000 representanter från hela världen till ett Terra Madre-möte i Turin för att diskutera framtiden för världens matproduktion. Lokalt arbetar varje matsällskap med att skapa sin länk av Terra Madre nätverket. Det är där vi, Slow Food Gästrikland och våra aktiviteter kommer in.

Terra Madre arbetar för att bibehålla och skydda odlingslandskapet, matkulturen och den biologiska mångfalden. Vi värnar om rätten till att göra det dagliga behovet av näring till en njutning genom att bl.a. sprida kunskap genom smakutbildningar och bygga broar mellan producenter och med-producenter genom events och andra olika initiativ.

Ursprungsbefolkning

Slow Food Sápmi initierade och arrangerade 2011 den första urfolkskonferensen i Jokkmokk. På plats fanns 520 urfolksdelegater och observatörer från 37 länder. Slow Food stadgefäste därefter 2012, sitt arbete för urfolkens rättigheter i hela världen. Det är ett ställningstagande som stärker SFS i arbetet för rätten till land, vatten och egen matkultur, språk, identitet och matsuveränitet. Tillsammans med andra urfolk belyser SFS hur mattraditioner och matproduktion styrs av naturens och årstidernas villkor.

Ett av alla Slow Foods projekt:

10.000 Gardens of Africa
Målet för projektet är att skapa 10.000 skolträdgårdar i Afrika.
Att skapa 10.000 goda, rena och rättvisa trädgårdar i Afrikas skolor och byar är inte bara för att få ungdomar i Afrika att förstå det viktiga i matens mångfald och tillgång till näringsrik, färsk mat, utan också att skapa ett nätverk för att träna unga ledares medvetenhet om värdet av att deras land och deras kultur kan inneha huvudrollen i förändring i framtiden.

Vill du veta mer så kontakta oss på Slow Food Gästrikland!!

Läs mer  www.slowfood.com