Slow Food Gästrikland som är ett lokalt convivium, bildades av en mindre grupp matintressenter i januari 2009 då en interimsstyrelse tillsattes. Vid årsmötet i maj 2009 valdes en ordinarie styrelse och stadgarna godkändes.

Målsättningen är att under år ett fram till årsmötet i maj 2010 få 50 medlemmar. Föreningen vill att medlemskapet ska representeras av producenter och konsumenter men även  representation från butik och restaurangleden. Då kan ett naturligt samarbete utvecklas och få den dynamiska process som kan krävas för detta arbete.

Föreningens ambition är att:

 • Bygga nätverk som underlättar samarbete och utveckling av                         ”Mat i Gästrikland” där olika målgrupper hittar varandra för att arbete i Slow Food anda med God, Ren och Rättvis mat
 • Anordna intressanta träffar och föreläsningar för inspiration och kunskapsöverföring
 • Anordna studiecirklar för olika målgrupper och intressen
 • Anordna studieresor till lokala producenter för att öka intresse och förståelse för de olika ledens förutsättningar mm.
 • Anordna smakverkstäder där deltagarna tränas i smakernas mångfald och där smakord och andra uttryck för matupplevelsen diskuteras
 • Premiera företag som utvecklar sin rörelse i Slow Foods anda
 • Värna lokala mattraditioner genom att hitta och utveckla gamla recept och mattraditioner
 • Undersöka möjligheter att hitta lokala ”arkprodukter” som kan få betydelse för regionens matkultur * se Ark/ Presidia
 • Sprida Slow Foods budskap till andra intressenter, media och närliggande föreningar
 • Verka för att hitta ett ökat utbud av God, Ren och Rättvis mat i butiker och restauranger.
 • Anordna studieresa till Slow Foods smakmässa Salone del Gusto i Turin vart annat år.

Målgrupp: Alla intresserade privatpersoner

Arken och presidia värnar om mångfalden

Den biologiska mångfalden håller på att förvandlas till en fald. Enligt FAO får världen idag 95 % av sina livsmedel ifrån 30 kulturväxter. Det senaste seklet har 250 000 växter utrotats. En växtart försvinner var 6:e timme. Sedan 1900-talets början har Europa förlorat mer än 75 % av sin biologiska mångfald. 1/3 av jordens fjäderfä, ko- får och svinraser har utrotats eller riskerar att försvinna. ¾ av världens fiskereserver riskerar att försvinna.

Utrotningshotade arter.

1996 sjösattes Smakens Ark- The Taste of Ark – vid den första Smakfestivalen, Salone del Gusto i Turin och sedan dess har den långsamtkryssat fram. Slow Food     :s Ark of Taste har kartlagt hundratals extraordinära produkter av arter och raser över hela världen, vilda är på väg att försvinna eller glömmas bort. Slow Food har dokumenterat många produkter och maträtter, men det är inte tillräckligt för att garantera deras överlevnad. Därför har Slow Food Presidia skapats, som en förlängning av Ark of Taste. Presidia är ett gammalt ord som betyder befästning och Slow Foods befästning ska skydda de utrotningshotade arterna.

Slow Foods stöd gör att små odlare, uppfödare och producenter kan fortsätta sin produktion och rädda arter och raser, som inte ger lika stor ekonomisk utdelning som de massproducerade sorterna, men som är ovärderliga ur smaksynpunkt och för att bevcara genetiskt mångfald. Likaså vill man bevara maträtter som ger oss en mångfald  av smaker

Den första svenska presidiaprodukten var Souvas, ett rökt reninnanlår. Andra efterföljare är Källarlagrad getost, Ölands Bruna böna, Kalvdans, Upplandskubb mm.

För Gästriklands del vill vi pröva om våra unika recept med strömmingsinläggningar kan bli en presidiaprodukt så småningom. ”Häsensnibben” eller Hedesundasnibben är ett bakverk som också ska testas.

Intresserad av att bli medlem? Då ska du ta en titt på den här sidan