Vi ska inför alla evenemang vara klara över varför vi genomför det och att det sammanfaller med Slow Foods riktlinjer och vision.
Slow Food Gästriklands ambition är att sprida slow foods visioner vidare, väcka intresse för och kunskap om mat, råvaror, näring och smaker och skapa ett starkt convivie i Gästrikland.

Vår verksamhet fokuserar på fyra områden:

  • Studiebesök främst till lokalproducenter för att ge konsument och andra intressenter möjlighet att skapa sig en uppfattning om verksamheten
  • Föreläsningar och kurser kring matfrågor för utbildning och diskussion
  • Marknader som ger konsument och producent möjlighet att mötas och skapa förtroende och en relation
  • Slow Träffar med syfte att njuta av måltidens samvaro kring god mat och dryck