Som medlem stödjer du Slow Food-rörelsens filosofi och idéer. Skönheten med Slow Food är att det skapar en gemensam plattform för matälskare, hälsoivrare, och miljöaktivister. Ett naturligt hem för kockar, mathantverkare och medproducenter.  Med alla dessa intressen i åtanke, är vårt uppdrag att skapa en robust och aktiv rörelse som skyddar smak, kultur och miljö som universella sociala värden.

Slow Food handlar om god, ren och rättvis mat.

  • Vi anser att den mat vi äter ska smaka gott
  • att den bör framställas på ett rent sätt som inte skadar miljön, djurens välbefinnande och vår hälsa
  • att livsmedelsproducenter ska få rättvis ersättning för sitt arbete,
  • att alla människor skall ha tillgång till god, ren och rättvis mat.

Inom Slow Food rörelsen betraktar vi oss som medproducenter, inte som konsumenterna, eftersom vi genom kunskap om hur vår mat produceras och aktivt stödja dem som producerar den på ett bra sätt, blir en del av och partner i produktionsprocessen.

Medlemmar stödjer den växande Slow Food-rörelsen och de idéer som uttrycks i denna, av många olika skäl:

  • vissa har blivit trötta av att äta samma mat vart än de befinner sig i världen
  • vissa har märkt förlusten av smaker i vår mat
  • en del är oroliga för de hälsofrågor som uppkommer av industrialiserad livsmedelsförsörjningen
  • vissa vill verka som miljöförvaltare av jorden i näringskedjan genom sina val.

Slow Food är lite av naturskyddsföreningen för god, ren och rättvis mat helt enkelt