Kriterier för premiering av verksamheter, antagna gemensamt av convivierna i Sverige:
Slow Food premierar

”Säg aldrig förbindligt och överslätande att det inte är så noga med allas vårt ätande/ Alf Henrikson”

Slow Food vill belöna och uppmuntra restauranger, kaféer och liknande rörelser som arbetar i Slow Foods anda. Slow Food visar genom premiering att dessa etablissemang arbetar för god, ren och rättvis mat och därför försvarar rätten till njutning.

Varje convivium har rätt att lyfta fram restauranger inom sitt område genom premiering. Finns det fler convivier inom samma område förutsätts convivierna samarbeta vid bedömningen.

Premieringen sker för ett år i taget. Om ett näringsställe under året byter ägare eller missbrukar förtroendet upphör omedelbart premieringen.
Om det uppstår misstanke om ”svågerpolitik” vid bedömningen ber man ett närliggande convivium om ytterligare en bedömning.
Om en rörelse har fått en premiering år ett har de automatiskt rätt att bli bedömda år två; de har då möjlighet att få en förnyad premiering.

Slow Food i Sverige tar fram fönsterdekal och diplom, och varje convivium som ansluter sig till premieringsreglerna har rätt att använda sig av dessa. Rörelserna får i sin marknadsföring använda sig av uttrycket
””Premierad år X av Slow Food i Sverige””. De äger inte rätt att sätta snigeln på menyn eller på övrigt marknadsföringsmaterial.
De kan inte heller marknadsföra sig som en ”Slow Food- restaurang” eller på annat sätt gå emot de regler som finns för nyttjandet av Slow Foods logo.
Varje convivium ansvarar för att dessa regler efterlevs.

Det lokala conviviet är bäst på att utifrån Slow Foods filosofi bedöma vilka restauranger etc. som man vill nominera. Premiering sker med god kännedom om matstället, kunskap om lokala odlare och producenter och med ett mycket sunt förnuft.
Premieringen skall vara ett sätt att illustrera det lokala conviviets uppskattning av krögarnas, kockarnas, producenternas och odlarnas kunskaper.
Det är därför varje conviviums ansvar att vara restriktiv med premieringar för att ge utmärkelsen den tyngd som Slow Food eftersträvar.

Varje år samordnas marknadsföringen av de premierade restaurangerna på hemsidan; varje convivium bör dessutom ta alla tillfällen i akt att marknadsföra sin premiering.

För att komma ifråga för en premiering måste restaurangerna leva upp till följande punkter:

 • Rörelsen ska servera god och vällagad mat i en gemytlig och avspänd atmosfär. En personlig och välkomnande service förutsätts.
  Måltiden ska vara en helhetsupplevelse vare sig det gäller ”finkrogen”, lunchrummet eller ”bryggmaten” vid havet.
  Här skall serveras mat och dryck som anknyter till de regionala mattraditionerna.
  Det ska vara en upplevelse att besöka detta näringsställe som Slow Food därför med glädje rekommenderar för ett besök.
 • Smakerna kommer från råvaror som förutsätts vara goda, rena och rättvisa. Till övervägande del skall dessa råvaror vara ekologiskt certifierade och vara lokalt eller regionalt producerade.
  Gästen skall redan på menyn kunna identifiera de olika leverantörerna
 • Menyn skall vara väl avvägd och även passa barn.
 • Om det finns arkprodukter eller presidiaprodukter som passar in i näringsställets koncept bör dessa finnas med på menyn.
 • Matstället ska präglas av ett modernt hållbarhetsperspektiv samt bedriva ett omfattande miljöarbete.