Slow Food Gästrikland
Organisationsnummer: 802444-4724

Gertrud Edström – ordförande
gertrud.edstrom@gmail.com    mobil 070-9383313

Sören Strand – vice ordförande
sorenstrand@telia.com   mobil 070-5819370

Lars Flintberg– kassör, medlemsadministratör
lars.flintberg@live.se   mobil 070-2269291