Var med i Slow Food Gästriklands satsning att starta 2 nya ” gardens” i Afrika!

Genom att köpa lotter bidrar du till att vi kan nå vårt mål!

image
”10 000 Gardens in Africa” är ett stort projekt som internationella Slow Food

rörelsen är med och startar upp i de flesta av Afrikas länder. Förutom att odla
mat för överlevnad vill man främja lokala odlingar ”gardens” med grödor som tar
hänsyn till lokala förutsättningar, traditioner, matkulturer och biologisk mångfald.
Inledningsvis finns Slow Food:s internationella huvudkontor behjälplig att ta
fram lämpliga medarbetare så lokalt som möjligt. De ska vara ett bollplank
och hjälp att ge kunskaper, information, utbyta erfarenheter och idéer på
de utmaningar som finns för den enskilda odlingen (”garden”).

image (3) image (2)
Tanken är att alla ”gardens” ska vara självgående inom två år från Slow Food:s insats!

Vill du veta mer om ”10000 gardens in Africa” besök hemsidan www.slowfoodfoundation.com

Vill du köpa en lott kontakta Anita Hörnstein på 070-2252645 alternativt anita.hornstein@gmail.com

KÖP EN LOTT OCH SÅ ETT FRÖ I AFRIKA!

image (1)

VINNARE DRAS PÅ ÅRSMÖTET DEN 3e MARS – vinstlista kommer inom kort!