Nordisk mat inbjudan

Viola Adamsson är specialist i ämnet Nordisk kost och effekter på riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdmar. Hon försvarade sin avhandling i januari 2014.

Viola har arbetat med forskning och utveckling inom livsmedelsindustrin 1989-2011 som PR& Nutrition manager. Sambanden mellan enskilda livsmedel samt kostmönster och hälsa men även kostens betydelse för idrottsprestation var huvuduppgifterna.

Viola var kostansvarig på svensk längdskidåkning under resor och tävlingar 1989-2003 och deltog i 7 världsmästerskap och 3 olympiader som kostansvarig.

Sedan 2011 har Viola forskat om nordisk kost och hälsa. Frågeställningen var om den nordiska kosten kan vara lika hälsosam som den mer kända medelhavskosten. Den nordiska kosten i studien baseras på livsmedel som kan odlas, skördas och födas upp i norden.

Resultatet från studien visar att om man äter enligt föreskriven måltidsmodell sänks det totala kolesterolvärdet med 16-24% och ”det onda kolesterolet”, LDL, med 20-30% vilket är i nivå med en inledande läkemedelsbehandling för höga kolesterolvärden. Alla övriga riskmarkörer (övriga blodfetter, blodtryck och blodsockerreglering (glukos och insulin)) uppvisar resultat likvärdiga de som uppnås med medelhavskost och medelhavskostliknande kostmönster. Hälsosam Nordisk mat är även ett för miljön hållbart måltidskoncept.

VÄLKOMMEN!