Tisdagen den 23 mars anordnades ett studiebesök till nyöppnade Bondenära Saluhall i Valbo. Aktiviteten blev som vanligt snabbt fulltecknad.  Micke och Nils Delin som är ägare, berättade om sin filosofi och inriktning hur man väljer varor och förädling till verksamheten.

Pappa Nils som arbetat med styckning och köttförädling i hela sitt yrkesliv, gav en mycket bra och pedagogisk lektion i bakgrundsfakta om vad som krävs för att få ett smakrikt och mört kött.

Saluhallen har ambitionen att hitta kött från lokala gårdar och slaktade så nära som möjligt. För att få bra slutprodukter måste en ömsesidig förståelse utvecklas mellan producent och förädlare. Ekologisk uppfödning och gräsätande djur ökar Omega-3-innehållet i köttet. Ras och fetthalt är andra viktiga  faktorer som skiljer sig från traditionella slakteriers bedömning och klassificering. Bondenära Saluhall vill ha feta djur. De hängmörar sitt kött extra lång tid för att få ett smakrikt och mört kött till sina kunder.

Slow Food Gästrikland ser fram emot ett ökat samarbete med producenter och olika förädlare för att öka intresse och utbud av bra mat i Gästrikland. Saluhallen utvecklar sin verksamhet i enlighet med Slow Foods anda och vi välkomnar dem som medlemmar.