Hej, Slow Food vänner!

Nästa vecka har vi vårt årsmöte. Det är roligt att så många kommer.
Vi ser fram emot en toppenkväll.
Nästa arrangemang som vi har på programmet är en föreläsning och workshop med Rebecka Wikström, Länsstyrelsen och Nanna Jan-Ers Matvärden
med rubriken Regional handlingsplan för livsmedelsproduktion i
Gävleborgs län –  vilket matsystem vi vill ha!
Det blir en spännande kväll om ett mycket viktigt ämne,
vår livsmedelsförsörjning. Datum 14/3 18:00 på Silvanum.
Det är fri entré. Mer information hittar du i bifogad inbjudan.
Sprid gärna inbjudan. Ha en fin fortsättning!
Med vänlig hälsning

Styrelsen Slow Food Gästrikland