Eldrimnermathantverk och Slow Food in the Nordic Countries

arrangerar Terra Madre Nordic på Norra Djurgården i Stockholm
den 1–3 september 2022.

Samtidigt hålls det första nordiska mästerskapet i mathantverk, Nordic Artisan Food Awards. Alla matintresserade hälsas varmt välkomna till föreläsningar, smakverkstäder och marknad!

#FoodForChange
#SlowFoodNordic
#eldrimnermathantverk
#GoodCleanFair
#TerraMadreNordic
#slowfood
#NordicArtisanFoodAwards

https://www.facebook.com/terramadrenordic