Hej, kära Slow Food medlemmar!

Här kommer kallelse till årets årsmöte som kommer att genomföras digitalt den 31 mars 18:00-19:00. Bifogat finns också dagordning, verksamhetsberättelse för 2020, verksamhetsplan och budget för 2021.
Anmäl dig till lars.flintberg@live.se senast den 31 mars.
Du får en kalenderbokning i mejl till mötet av honom.
I bokningen kan du välja att delta via länk på datorn/surfplatta eller att ringa in till mötet med din telefon.
All information om hur du gör kommer att finnas i kalenderbokningen du får dig tillsänt.
När du loggar in på årsmötet anger du ditt namn.
Detta kommer vara underlag till röstlängden för mötet.
Vi hoppas att du tar dig tid att vara med på årsmötet.
Med vänlig hälsning
Gertrud pua styrelsen Slow Food Gästrikland

Kallelse till årsmöte 2021 i pdf
Dagordning årsmöte 2021 i pdf