2017 var ett mycket utvecklande år för Slow Food där nya mål och projekt beslutades och en ny resa påbörjades. Under 2018 kommer arbetet fördjupas och massor av evenemang och projekt kommer att genomföras i hela världen!

Inbjudan i pdf