Gertrud Edström – ordförande
Sören Strand – vice ordförande
Lars Flintbergkassör, medlemsadministratör
Rose-Marie Strand – sekreterare
Anne-May Ström – styrelseledamot
Lina Jonsved – styrelseledamot